Privacyverklaring

Privacy algemeen 

Dit privacybeleid geldt voor Stichting 4 en 5 mei Aalmeer en de twee daaronder vallende werkeenheden Comité Bevrijdingsdag Aalsmeer en Veteranencomité Aalsmeer. 

Stichting  en 5 mei Aalsmeer hecht veel waarde aan de bescherming uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert u over hoe Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer omgaat met uw persoonsgegevens  en de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens streeft Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer ernaar te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die u zelf actief ter beschikking stelt aan Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer via de website van de stichting of via inschrijfformulieren voor de deelname aan activiteiten. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Doel en duur van de gegevensverwerking 

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers die u zelf aan ons verstrekt met als doel contact met u opnemen indien dit nodig is om u te informeren over activiteiten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer verkoopt en verstrekt uw gegevens nooit aan derden. 

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft ten allen tijde het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevend die Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer van u heeft vastgelegd. Ook kunt u eisen dat Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer uw persoongegevens aanpast of uit haar bestanden verwijdert. 

 

Gebruik van cookies 

De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren en om bezoeker statistieken bij te houden (Google Analytics). 

 

Cookies van Google Analytics 

Om het gebruik van deze website te optimaliseren, willen we weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Daarvoor maken we gebruik van Google Analytics. Via deze website worden daarom ook cookies van Google Analytics geplaatst. Door middel van deze cookies kan Google informatie over de bezoekers aan www.greenportaalsmeer.nl analyseren. Deze informatie wordt geanonimiseerd, uw IP-adres wordt hierbij nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u dus niet persoonlijk herleiden en ontvangen geen IP-adressen of andere adres- of persoonsgegevens. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Cookies van Mailchimp 

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Ook Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy policy van Mailchimp 

 

Cookies uitschakelen en/of verwijderen 

Wilt u cookies uitschakelen en/of verwijderen? Dit doet u via de instellingen van je browser. 

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met [email protected]