Onze veteranen verdienen waardering!

In de gemeente Aalsmeer wonen zo'n 100 veteranen, mannen en vrouwen, de oudste ver in de 90, de jongste net 20. Zij dienden of dienen nog steeds het Koninkrijk in oorlogsomstandigheden en in internationale vredesmissies. Vaak onder moeilijke omstandigheden die niet alleen lichamelijk maar vaak ook geestelijk diepe sporen achterlaten en een groot beroep doen op hun thuisfront. Daar verdienen ze waardering en respect voor.

Daarom organiseert het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer met en voor de Gemeente Aalsmeer en de lokale samenleving elk jaar de Aalsmeerse Veteranendag. Dé dag waarom Aalsmeer haar veteranen bedankt die zich nu en in het verlenden inzetten voor de vrede. Daarnaast zijn er bijeenkomsten onder de noemer Veteranensociëteit, waar veteranen dicht bij huis saamhorigheid, kameraadschap en gezelligheid vinden en herinneringen kunnen ophalen. 

Veteranendag Aalsmeer 2022

Dit jaar combineren we Veteranendag  met de Vrijheidsmaaltijd op 7 mei met aanvullend een excursie naar het Crash Luchtoorlogs- en verzetsmuseum in het Fort bij Aalsmeer in Rijsenhout. Daarnaast zijn er nog enkele andere activiteiten met en voor veteranen. 

3 mei Onthulling Witte Anjerperkje

Op 3 mei 2022 werd het Witte Anjerperkje onthuld door veteraan Kees Kuggeleijn en locoburgemeester Bart Kabout in het bijzijn van Aalsmeerse en Kudelstaartse veteranen en de Dorpsraad Kudelstaart. 

De witte anjer is het symbool geworden van erkenning en waardering van veteranen. Met de aanleg van een Witte Anjerperkje geeft ook de Gemeente Aalsmeer hier zichtbaarheid aan.
De Witte Anjer kent een lange geschiedenis die hier na te lezen is. 

Het Aalsmerse Witte Anjerperkje is aangelegd bij het monument De Propeller in het park aan de Schweitzerstraat in Kudelstaart. Het zal  bloeien in de weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag (laatste zaterdag van juni).
(foto: aalsmeervandaag.nl)

3 mei Blauwe Hap

Aansluitend aan de onthulling van het Witte Anjerperkje schuiven de Aalsmeerse en Kudelstaartse veteranen met gasten bij Café Op de Hoek om 17.00 uur aan voor een traditionele Blauwe Hap. De Blauwe Hap, een Indische Rijsttafel, vindt zijn oorsprong op de marineschepen in Nederlands-Indië. Ook nu nog is de Blauwe Hap bij de marine en in menige kantine van de Krijgsmacht op woensdagen vaste prik. 
(foto: eigen foto)

6 mei Vrijheidsconcert

Veteranen hebben gratis entree bij het Vrijheidsconcert met singer songwriter Lynne Hanson & The Good Intentions op 6 mei om 20.00 uur in de Oude Veiling. Belangstellenden hebben zich inmiddels op kunnen geven. Veteranen die dat  niet gedaan hebben en er toch nog bij willen zijn, kunnen t/m uiterlijk 5 mei per e-mail reserveren bij Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, mits er nog kaartjes beschikbaar zijn. Kijk hier voor meer informatie over het concert. 
(foto: Lynne Hanson)

7 mei Vrijheidsmaaltijd

Aalsmeerse en Kudelstaartse veteranen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Vrijheidsmaaltijd op zaterdag 7 mei om 12 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Uitgenodigd zijn verder zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers van sport- en culturele verenigingen.
De Vrijheidsmaaltijd is dé gelegenheid om het met elkaar te hebben over wat vrijheid en onvrijheid voor je betekent. Dat vrijheid nooit van zelfsprekend is bewijst de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.
Veteranen hebben zich al op kunnen geven voor de Vrijheidsmaaltijd. Spijtoptanten kunnen zich nog snel registreren via deze link. Vol = vol. 
(foto: kicksfotos.nl)

7 mei Excursie Crash Museum

Aansluitend aan de Vrijheidsmaaltijd gaan de Aalsmeerse en Kudelstaartse veteranen op excursie naar het  Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40 – ‘45 in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Vanaf 15 uur zal een gids een rondleiding geven door het museum en de tentoonstelling 'De Vergeten Oorlog', de oorlog in Zuid-Oost Azië. Ook de radiokamer  met apparatuur uit de 2e wereldoorlog en andere vintage apparatuur kan worden bezichtigd. Het vervoer naar het Crash Museum is op eigen gelegenheid.
Bekijk hier de introductiefilm van het Crash Museum.