Veteranendag 2020

Zaterdag 27 juni 2020 is het Nationale Veteranendag, dé dag waarop Nederland zijn veteranen bedankt die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Op initiatief van burgemeester Olde Kotte zal die dag de Veteranenvlag wapperen op het Raadhuis, als ‘dankjewel’ voor alle veteranen in de gemeente Aalsmeer. Corona zette een streep door de Aalsmeerse Veteranendag. Die zou op 5 mei van dit jaar door het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer worden georganiseerd voor de ca. 140 veteranen in Aalsmeer en Kudelstaart.

Zaterdag is er niet zoals altijd een groots defilé in Den Haag maar een feestelijk programma in de Ridderzaal dat live wordt uitgezonden. Met verhalen van veteranen, beeldreportages en optredens van verschillende solisten onder begeleiding van een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” en een combo van het orkest van de Luchtmacht. Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan de Nederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen kan meebeleven. Het programma wordt door de NOS integraal live uitgezonden van 12.45 tot 13.45 uur op NPO1.
 

Zodra het weer veilig kan zal het Veteranencomité Aalsmeer in samenwerking met de gemeente Aalsmeer de lokale veteranen uitnodigen voor een gezamenlijke activiteit. Want aan waardering, ontmoeting, herinneringen ophalen en verhalen delen is veel behoefte. 

Veteranendag Aalsmeer

Dé waardering voor onze veteranen!

In de gemeente Aalsmeer wonen zo'n 130 veteranen, mannen en vrouwen, de oudste ver in de 90, de jongste net 20. Zij dienden of dienen nog steeds het Koninkrijk in oorlogsomstandigheden en in internationale vredesmissies. Vaak onder moeilijke omstandigheden die niet alleen lichamelijk maar vaak ook geestelijk diepe sporen achterlaten en een groot beroep doen op hun thuisfront. Daar verdienen ze  waardering en respect voor. 

Daarom organiseert het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer met en voor de gemeente Aalsmeer en de lokale samenleving elk jaar de Aalsmeerse Veteranendag. 

Daarnaast zijn er bijeenkomsten onder de noemer Veteranensociëteit, waar veteranen dicht  bij huis saamhorigheid, kameraadschap en gezelligheid vinden en herinneringen kunnen ophalen. 

zaterdag 1 juni 2019
Veteranendag Aalsmeer 

Dit jaar geven we op verzoek van vele veteranen een andere invulling aan Veteranendag Aalsmeer.  Het is tenslotte hun dag. En die van hun 'thuisfront' natuurlijk. 

We starten met een Veteranenontvangst in de Oude Veiling. Vervolgens gaat het gezelschap per luxe touringcar op excursie naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg waar een heerlijke lunch en een privé rondleiding op hen wacht. 

Alle in Aalsmeer en Kudelstaart wonende veteranen zijn persoonijk door de burgemeester uitgenodigd.  De dag wordt hen aangeboden door de gemeente Aalsmeer en het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer. 


PROGRAMMA

Ontvangst en bezoek Nationaal Militair Museum

10.00 uur Ontvangst 

Burgemeester Gido Oude Kotte en het Veteranencomité Aalsmeer verwelkomen u met koffie en appeltaart in restaurant De Oude Veiling in de Marktstraat 19 in Aalsmeer.

11.15 uur Vertrek  bus
Een luxe touringcar naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

12.30 uur Lunch
In het restaurant van het Nationaal Militair Museum staat voor u een uitgebreide lunch klaar.
 

13.30 uur Rondleiding
Eigen gidsen geven ons in kleine groepen een rondleding door het geheel vernieuwde museum. 


15:00 uur Voor vertrek ..
bieden wij u in het museum nog een drankje aan.

15.30 uur Vertrek naar Aalsmeer

Desgewenst kunnen de veteranen en hun partners/begeleiders in de Oude Veiling in Aalsmeer nog even napraten.

Helaas is de excursie inmiddels volgeboekt. Uiteraard zijn veteranen en hun families/begeleiders van harte welkom bij de Ontvangst in de Oude Veiling. Daarvoor kunnen zij zich nog opgeven bij Erwin Huisman, voorzitter Veteranencomité Aalsmeer. 

Blauwe hap

In het najaar kunnen de oudere veteranen zich weer verheugen op een echte Blauwe hap. De Blauwe Hap, een Indische Rijsttafel, vindt zijn oorsprong op de marineschepen in Nederlands-Indië. Ook nu nog is de Blauwe Hap bij de marine en in menige kantine van de Krijgsmacht op woensdagen vaste prik.

Café Op de Hoek stelt graag weer zijn keuken ter beschikking. Gekookt wordt door Jacqueline Jensen, vrouw van een marinier. Het moet tenslotte een echte Blauwe Hap zijn! 

Veteranen worden hier te zijner tijd persoonlijk voor uitgenodigd.

Veteraan in de klas

Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending.

Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daar van.

Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan op vakken als burgerschapsvorming, geschiedenis of culturele maatschappelijke vorming, of bij thema’s, zoals oorlog en vrede, huisvesting, hygiëne, pesten, 4&5 mei en levensbeschouwing.

Het programma richt zich op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en op het middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs.

Interesse? Neem dan contact op met veteraan Vincent van den Endt van het Veteranencomité Aalsmeer via Contact.