Bevrijdingsdag 2023

Oorlog, historisch en nu, heeft grote impact op de samenleving. Hoe geven mensen betekenis aan ons gezamenlijke verleden? Hoe gaan we om met actuele dreigingen van oorlog? En hoe verhouden het verleden en het heden zich tot elkaar?

Met het jaarthema ‘Leven met oorlog’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer sluit daar in Aalsmeer en Kudelstaart bij aan. 

 


Hang de vlag uit

Maak het op 5 mei in de straten van Aalsmeer en Kudelstaart extra feestelijk door de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in top te hangen.
De vlag ’s nachts na de 4 mei herdenking laten hangen mag. Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Klik hier voor het vlaggenprotocol.

5 mei Bevrijdingsvuur

Traditiegetrouw wordt in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen, de stad van de bevrijding het Nationale Vrijheidsvuur ontstoken en vervolgens door loopgroepen over het hele land verspreid. Dit jaar doen 87 loopgroepen met in totaal 1700 lopers mee aan deze eervolle Bevrijdingsvuurestafette. En Aalsmeer is er uiteraard weer bij. Een groep van 20 Aalsmeerse atleten haalt ’s nachts het Aalsmeerse Vrijheidsvuur op en brengt dat hardlopend en fietsend over een afstand van ruim 80 km naar Aalsmeer. 
Ook burgemeester Gido Oude Kotte en wethouder Willem Kikkert zijn weer van de partij. Het jongste teamlid is Kimberley, 15 jaar jong die al voor de derde keer meeloopt. De feestelijke fakkelintocht van het team met het vuur uit Wageningen is op 5 mei rond 10.30 uur bij het gemeentehuis, met ook dit jaar weer het spectaculaire moment van het ontsteken van het Aalsmeerse Vrijheidsvuur. Er is vrolijke live muziek en iedereen is van harte uitgenodigd om onze toppers te verwelkomen. 

Op de foto het ontsteken van het Aalsmeerse Vrijheidsvuur op 5 mei 2022 (eigen foto).

5 mei Vrijheidslezing Rosita Steenbeek

Ter gelegenheid van de 4 mei herdenking en de viering van 5 mei komt de bekende schrijfster Rosita Steenbeek op 5 mei ’s avonds naar Aalsmeer voor een lezing in het Flower Art Museum over haar boek Rose, een familie in oorlogstijd. In Rose vertelt Rosita Steenbeek, bekend van haar vele romans en boeken over Rome, het bewogen leven van haar grootmoeder Rose en de lotgevallen van haar joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een boek over een grote liefde tussen twee mensen, maar ook over goed en kwaad, over vergeving en over hoe moeilijk het is om de wereld in te delen in zwart en wit. Ook zal ze vertellen over haar eigen ervaringen in vluchtelingenkampen in Libanon en Italië. De Vrijheidslezing is een initiatief van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer in samenwerking met Stichting KCA en het Flower Art Museum. De lezing is vrijdag 5 mei om 20.00 uur in het Flower Art Museum. Kijk voor informatie en kaartverkoop op skca.nl

23 september Vrijheidsmaaltijd

Aalsmeer herbergt een groot aantal Oekraïense vluchtelingen. In gastgezinnen en opvanglocaties georganiseerd door de gemeente. In 2023 bieden wij hen de Vrijheidsmaaltijd aan. Hun land wordt verscheurd door oorlog en geweld. Zij konden vluchten en vonden hier een veilig heenkomen. Dat geldt niet voor familie, vrienden, landgenoten die zij in Oekraïne achterlieten. Ook hier leven ze dus letterlijk met oorlog. Graag gaan we met hen het gesprek aan om te horen wat het voor hen betekent. Dat doen we niet op 5 mei, de dag waarop Nederland vrijheid viert. In september krijgen onze Oekraïense dorpsgenoten en hun gastgezinnen de aandacht die zij verdienen. Met een speciaal voor hen georganiseerde Vrijheidsmaaltijd in de Burgerzaal van het gemeentehuis. 

Bevrijdingsweek 2022

Een fotoverslag volgt spoedig

Bevrijdingsdag 2020 en 2022

Vanwege corona kon Bevrijdingsdag in 2020 en 2022 helaas niet worden gevierd. 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer deelde blikken met Vrijheidssoep uit in zorgcentra en de voedselbank, zodat daar toch in bescheiden vorm kon worden stilgestaan bij hoe betrekkelijk onze vrijheid is. 

Bevrijdingsdag 2019

Bevrijdingsvuur 

Een team van 20 lopers en fietsers was op 4 mei 2019 laat in de avond naar Wageningen afgereisd. Daar bij Hotel de Wereld overhandigde de burgemeester van Wageningen hen hun fakkel met het Bevrijdingsvuur. En dat vertrokken ze net na middernacht in estafettevorm lopend over een afstand van zo’n 85 km terug naar huis.

Het team was dit jaar groter dan ooit. Er deden een paar ervaren lopers mee en dit jaar voor het eerst een ervaren veteraan en drie jonge mariniers in actieve dienst die zich ondanks hun jonge leeftijd toch al veteraan mogen noemen vanwege hun uitzendingen naar internationale vredesmissies. Zij hielden het tempo hoog – gemiddeld 11,5 km/u - en dat resulteerde in een vroege aankomsttijd.

Vlak voor 9 uur in de ochtend kwam de ploeg aan bij de Proostdijhal waar een heerlijk ontbijtje klaarstond voor onze kanjers. De allerlaatste etappe was een fakkeloptocht via herdenkingslocatie De Propeller naar de Graaf Willemlaan.

Drum & Mallet Corps Ophelia begeleide de groep met opzwepende slagwerknummers en dat was goed te horen.

Na de warme welkomstwoorden van de burgemeester ontstaken ze samen met hem het Aalsmeerse Bevrijdingsvuur en klonk het Wilhelmus. Een echt kippenvelmomentje! 

Zie hieronder een fotoverslag. Ook op onze Facebookpagina vindt u vele foto's en video's van eerdere jaren. Zeer de moeite waard! 
Vrijheidsmaaltijd

Toen de drumband nog een show opvoerde voor de toeschouwers buiten, schoven de 120 genodigden voor de Vrijheidsmaaltijd aan feestelijk gedekte tafels aan in Jongerencentrum Place2Bieb. Dat was voor die gelegenheid omgetoverd tot een gezellige eetzaal. Vast startpunt was – zoals bij elke Vrijheidsmaaltijd - een toost op de vrijheid. En toen werd smakelijk geluncht en toonde een groep enthousiaste tieners en jongeren van Place2Bieb hun horecatalenten door ervoor te zorgen dat het de gasten aan niets ontbrak. 
Onze nieuwe burgemeester Gido Oude Kotte greep de gelegenheid aan om aan alle tafels een praatje te maken met de hoofdzakelijk oudere gasten – die dat bijzonder waardeerden - en sprak namens de gemeente Aalsmeer zijn dank en waardering uit voor deze geweldige manier van Bevrijdingsdag vieren. Voorzitter Jaap Overbeek van de Dorpsraad Kudelstaart viel de eer ten deel om een vrijheidslezing te houden rond het jaarthema In Vrijheid Kiezen en appelleerde aan het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Jan Hoogenbosch vertelde namens de werkgroep iets over het bijzondere boek Kudelstaart in Oorlogstijd dat op dit moment geschreven wordt door geschiedkundige Dick Wees  met als basis een grote verzameling verhalen over gebeurtenissen in Kudelstaart en brieven van Kudelstaarters gedurende de oorlogsjaren. Het boek komt volgend jaar uit ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Aan tafel werd tussendoor gezellig gepraat – ook over vrijheid en onvrijheid. Tenslotte is dat het doel van de Vrijheidsmaaltijd. 

 

Natuurlijk was er ook muziek. De Amsterdamse zanger Richard van Twiller speelde menig bekend nummer en er werd veel meegezongen. Richard had speciaal voor die middag een medley ingestudeerd met liedjes uit de bevrijdingstijd waarop zelfs gedanst werd. Maar het meest ontroerende moment was de afsluiting toe de hele zaal uit volle borst meezong met een lied dat vele herinneringen opriep en menig traantje deed wegpinken: We’ll Meet Again. 

Met dank aan KICKsfotos.nl!

Boek 'Kudelstaart in Oorlogstijd'

Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) gaat in mei 2020 een boek uitbrengen over gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII). Het boek is gebaseerd op een reeks interviews die zijn gehouden in de jaren ’90 van de vorige eeuw. De geïnterviewden waren in WOII actieve Kudelstaarters en tot op heden zijn deze interviews niet gepubliceerd. Naast de interviews wordt gebruik gemaakt van een archief met correspondentie tussen in Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige pastoor van Kudelstaart.

De komende periode treedt de stichting meer naar buiten om het boek onder de aandacht te brengen, om financiële steun te verwerven, maar ook om meer verhalen over WOII en Kudelstaart te verzamelen.

Het werk van Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd kan niet worden gedaan zonder financiële bijdragen en andere ondersteuning van sponsors en donateurs. Zij zijn  u  zeer erkentelijk voor een bijdrage. 

Facebook: https://www.facebook.com/events/2218904701485825/